MEB EĞİTEK XML VE UYGULAMALARI KURSU
2000 yılında PH Program Hizmetleri'nin Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne verdiği hizmet, XML Eğitim Kuslarıdır. eXtensible Markup (Markap) Language adı verilen ve W3C tarafından yeni web standardı olarak kabul edilen XML ve alt dillerinin eğitimi Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü personeline aktarılmıştır. Kurs sonunda, katılımcılar, internet dünyasında daha büyük açılımlar sağlayacak olan XML ve alt dillerinin kullanımı, web sayfası tasarımı, web sayfalarının güncellenmesi işlemlerinin hızlı ve etkin biçimde uygulamaya geçirilmesi gibi konularda PH Program Hizmetleri'nin teknik ekibi tarafından eğitilmişlerdir.
TARİH İÇERİK
2 Şubat Açılış, XML'e Giriş, HTML, ve DHTML
5 Şubat XHTML, XML Syntax
6 Şubat CSS
7 Şubat XSL
8 Şubat XSL
9 Şubat JavaScript, DOM
12 Şubat XML Schemas
13 Şubat XML, XSL, JS Uygulamaları, Update
14 Şubat Veritabanında XML
15 Şubat RDF