KURUMSAL VİZYON
Yeni dünya düzeninde doğru bilginin hızlı paylaşımı, iletişim, ve değişime ayak uydurma, başarı için "olmazsa olmaz" kriterler oluşturmakta, hatta sermayeden bile önemli hale gelmektedir.

Eski ekonominin görkemli binaları, 9-18 mesaileri, bürokratik yazışmaları, depolar dolusu kağıt arşivleri, gazeteleri, telli telefon ve telgrafları, banka kuyrukları önemlerini giderek yitiriyor; yerlerini akıllı binalara, mobil çalışanlara, bilgisayar ve İnternet tabanlı prosedürler ve arşivlere, görsel ve işitsel medyaya, mobil telefon ve e-postaya, banka ATM'lerine bırakıyor.

Değişimin bu kadar hızlı yaşandığı globalleşme sürecinde iş yapan kişi ya da kuruluşlar çağ dışı kalmamak, verimli olmak ve kar etmek için yeni teknolojileri mutlaka takip etmek ve uygulamak zorundalar..

Günümüzde hem bilişim, hem de görsel ve işitsel medya teknolojileri alanlarındaki değişim çok hızlı olduğundan genellikle kullanıcı çıkarları ve üretici firmaların çıkarları arasında çelişkiler oluşmaktadır. Bu nedenle PH Program Hizmetleri kuruluşundan bu yana temsilcilik olgusuna çok özel durumlar dışında sıcak bakmamış, üreticilerin çıkarlarına mahkum olmayan bağımsız bir sistem ve mühendislik şirketi olma yolunu seçmiştir.

Amacımız herhangi bir kullanıcıya sadece ürün satmak değil, orta vadede karlı olmasa da kullanıcının yanında olmaktır.

Hayata geçirdiğimiz her projede, sözleşmelerde yer almamasına rağmen, "kullanıcıların eğitimi" önemli önceliklerimizden biri olmuştur.

PH Program Hizmetleri ile işbirliği yaptığınızda bir Yüklenici (Müteahhit) ile değil, uzun soluklu bir Çözüm Ortağı ile çalıştığınızı farkedersiniz.

Loading the player ...